Fundació Catalunya Europa RE-CITY

Re-Act

OBJECTIUS DE LA FASE RE-ACT

Moment de fer i actuar. Implementem i posem sobre la taula les millors propostes en cadascun dels reptes. 

  • En l'àmbit municipal

Presentació de les propostes sorgides del món polític i local per proposar incorporar-les al Pla Estratègic Metropolità. 

  • En l'àmbit empresarial

Traslladar al sector econòmic les propostes consensuades amb els líders empresarials, per obrir un nou debat i explorar vies que permetin adquirir compromisos que afavoreixin el canvi.

  • En l'àmbit internacional

Presentació del conjunt de propostes davant dels actors internacionals i les ciutats a l'avantguarda en l'aplicació de bones pràctiques enfront dels reptes globals.