Stephen Nolan

Desenvolupament sostenible i rendiment econòmic: Són compatibles?

Les inversions financeres mouen gran part dels capitals que circulen arreu del planeta, la major part dels quals persegueixen guanys merament econòmics. Tot i això, cada cop hi ha una demanda més àmplia d'inversions que prioritzin projectes que respectin criteris ambientals, socials i de bon govern. El finançament sostenible prioritza la minimització de la pressió sobre els sistemes naturals, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’ús de tecnologia altament eficients en l’ús de recursos naturals. A més, els projectes incorporen mecanismes de seguiment i transparència de riscos sobre el mateix sistema financer i la necessitat que els actors financers adoptin mesures de bon govern per evitar aquests riscos.  

En aquesta conferència ens preguntarem quins criteris incorporen els fons amb criteris ambientals i socials. Qui fixa aquests criteris? Com acullen els mercats la introducció d’aquest nous criteris? Com establir criteris financers supraestatals?

En aquesta ocasió, el ponent serà Stephen Nolan, director d'Environment Financial Centres for Sustainability Network de les Nacions Unides. 

Modera la conferència Humberto Llavador, Professor d'Economía de la Barcelona Graduate School of Economics y de la Universitat Pompeu Fabra.

La conferència serà en anglès i hi haurà traducció simultània al català.