Marta Foresti

El balanç econòmic de les migracions

Tot i el soroll que acompanya el debat públic sobre les migracions, els estudis i les recerques més avançades confirmen que la contribució de la població migrant a les societats d’acollida és positiva en termes generals. Aquesta participació positiva en termes globals, però, no pot amagar que la contribució pot ser desigual en l’àmbit regional i local pel que fa a la desagregació. És imprescindible, per tant, plantejar com convertir aquesta aportació positiva en un benefici per a tothom. És un repte vinculat a les polítiques redistributives i la lluita contra les desigualtats.

Conferència a càrrec de Marta Foresti, directora de la Iniciativa de Mobilitat Humana. 

Modera Josep Oliver, catedràtic d'economia aplicada a la UAB. 

La conferència serà en anglès amb traducció simultània al català. 

Entrada gratuïta, imprescindible inscripció prèvia en aquest enllaç