Barbara Maher

Els efectes de la contaminació en la salut humana

Data: Dijous 7 de novembre 

Hora: 18:30h

Lloc: Fundació Antoni Tàpies (C/d'Aragó, 255. Barcelona).

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia aquí

Les nostres ciutats són sistemes dinàmics cada cop més poblats i on milions de persones es mouen diàriament. Aquesta mobilitat a través de denses xarxes de tràfic,  mitjançant el cotxe privat o en transport públic, crea patrons complexos de contaminació urbana amb un efecte cada cop més clar i notable sobre la salut humana. La interacció preocupant del canvi climàtic amb una intensificació de les canícules a l’estiu o de situacions d’inversió tèrmica o d’elevada estabilitat i estancament de les masses d’aire en ciutats com Barcelona, Roma, Atenes o Marsella i les situacions extremes que aquest fet propicia, esdevenen un problema de salut pública de primer ordre. De quina manera aquestes situacions poden canviar en el futur més immediat i afectar la salut de les persones està esdevenint cada cop més un tema central en les agendes de salut pública en moltes ciutats europees amb alts índexs de contaminació. Quin és l’estat de la qüestió i quins efectes reals té la contaminació sobre la salut? Com aquesta situació es pot veure agreujada pel canvi climàtic?

La ponent convidada en aquesta ocasió serà Barbara Maher, professora de ciències ambientals a la Universitat Lancaster. A més, és co-directora del centre de magnetisme ambiental i paleomagnetisme i treballa en nanopartícules magnètiques i contaminació, així com els seus efectes en la salut.

Moderarà la conferència Xavier Rodó, professor i investigador ICREA i cap del programa "Clima i salut" d'ISGLOBAL.

La conferència serà en anglès i hi haurà servei de traducció simultània al català.