Fundació Catalunya Europa RE-CITY

Jacob S. Hacker

La predistribució, polítiques per combatre les desigualtats

CONFERÈNCIA AMB JACOB S. HACKER: LA PREDISTRIBUCIÓ PER LLUITAR CONTRA LA DESIGUALTAT

Les polítiques predistributives poden actuar sobre les causes estructurals i prevenir la reproducció de les desigualtats. La predistribució implica àmplies reformes que regulen el mercat econòmic i el mercat laboral, que en si mateixes poden promoure una societat més equitativa. Si es predistribueix de forma més justa a priori, es redueix la necessitat de redistribució posterior, generant des del primer moment més ocupació, prosperitat, cohesió social i eficiència.

 

 

BIOGRAFIA

Jacob S. Hacker, és Catedràtric de Ciències Polítiques de la Universitat de Yale (Stanley B. Reso) i director de la Institution for Social and Policy Studies. També és membre de la junta de The Century Foundation, Economic POlicy Institut, The American Prospect i membre del comitè directiu de la Scholars Strategy Network i membre de la Harvard Society of Fellows. Expert en política de la salut i la política social nord-americana en perspectiva transnacional, és autor de cinc llibres, nombrosos articles de revistes i una àmplia gamma d'escrits populars sobre política i política pública nord-americana, centrats en la salut i l'economia. seguretat.

Hacker és l'autor de American Amnesia: How the War on Government Led Us to Forget What Made America Prosper (Simon & Schuster, 2015); Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer and Turned Its Back on the Middle Class, amb Paul Pierson (2010, paperback 2011), The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream (2006, paperback 2008), The Divided Welfare State: The Battle over Public and Private Social Benefits in the United States (2002), and The Road to Nowhere: The Genesis of President Clinton’s Plan for Health Security (1997). Coautor amb Paul Pierson, d' Off Center: The Republican Revolution and the Erosion of American Democracy (2005) i ha editat tres volums  de Shared Responsibility, Shared Risk: Government, Markets, and Social Policy in the Twenty-First Century (2012).

DOCUMENTACIÓ