Fundació Catalunya Europa RE-CITY

Mesurant la desigualtat

De què parlem quan parlem de desigualtats? La desigualtat és un fre per la mobilitat social, amenaça la democràcia i és contrària al creixement i a l'eficiència econòmica. 

En aquest document presentat a l'inici del projecte "Combatre les Desigualtats", s'analitzen algunes de les visions del concepte desigualtat, els riscos que comporta i els diferents mètodes de mesura.