Fundació Catalunya Europa RE-CITY

Combating inequalities: "The predistribution to fight inequalities" Jacob Hacker

El politòleg Jacob Hacker argumenta que cal posar èmfasis a la lluita contra l’origen de la desigualtat social, és a dir, a la regulació dels mercats i la qualitat institucional de les polítiques públiques, en comptes de concentrar-nos únicament en combatre els efectes d’aquesta, com s’ha fet durant les últimes dècades en els països desenvolupats, amb polítiques redistributives. Segons Hacker les principals causes de la desigualtat, i que ens han portat a una situació de “winner takes all politics” són principalment la desregulació del sector financer i el descens de l’activitat sindical, ha posat més impediments a la mobilitat social. Hacker proposa un enfocament diferent del sistema econòmic predominant en els països desenvolupats, on les polítiques redistributives funcionarien com a complement de polítiques predistributives. Hacker defineix la Predistribució com “la idea que l’estat hauria d’intentar prevenir les desigualtats abans que es produeixin, en comptes de basar-se en la redistribució a través d’un sistema impositiu per combatre les desigualtats un com ja són visibles”. Aquest concepte, així com les condicions necessàries perquè el sistema funcioni, són desenvolupades al llarg d’aquest document.